Budapest, XIII. kerület, Dózsa György út 61-63

Az egykori Fiat-központ 2018-ig autókereskedésként funkcionált.

fiat_1930s_epmuz_9685
Az Aréna út 61. alatti Fiat központ 1935-ben készült el. Fotó: Kozelka Tivadar. Forrás: Magyar Építészeti Múzeum, 9685

A gyár saját tulajdonában álló képviselet, a Fiat Automobilok Magyar Rladási Rt az 1930-as években tovább növelte a márka eladásait. Ezért szükségesnek bizonyult egy, a forgalom nagyságához illő központ létrehozása.
Az 1935-ben megnyitott Fiat service-állomásról Kozelka Tivadar készített nagyszerű fényképsorozatot, amelyet a Magyar Építészeti Múzeumban őriztek meg.

fiat_1930s_epmuz_9700
Forrás: Magyar Építészeti Múzeum
fiat_1930s_epmuz_9691
Forrás: Magyar Építészeti Múzeum
fiat_1930s_epmuz_9694
Forrás: Magyar Építészeti Múzeum
fiat_1930s_epmuz_9704
Forrás: Magyar Építészeti Múzeum

Ezek a képek már az 1938-as bővítést követően készültek, amelyről a Tér és Forma építészeti magazin így írt: „A Fiat Automobilok Magyar Eladási R. T. Aréna-úti gyártelepe Budapest legszebb service- és javítóműhelye. Oly nagy közkedveltségnek örvend, hogy az utóbbi időben szűknek bizonyult. Azt a nagy és nehéz feladatot kellett megoldani, hogy a gyártelep racionális munkamenetét biztosító elrendezést megtartva, azt kb. 100 %-kal növeljük. Ezt a feladatot sikerült teljes mértékben az új bővítés általános elrendezésével oly módon elérni, hogy az nem toldalék jellegű, hanem ellenkezőleg, esztétikailag is a meglévő régi részszel egységes monumentális képet ad.
Impozáns a térhatása az újonnan létesült 26 m. széles és 33 m. hosszú service-teremnek. Ezt a nagy termet sikerült oszlop nélkül íves vasbetonszerkezettel oly módon megoldani, hogy az nappal egyenletes jó világítást és szellőzést biztosít, másrészt éjjel nagy ablakfelületei belülről kivilágítva impozánsan adják vissza az épület szerencsés körvonalait. A service-csarnokban elhelyezett iroda, tárgyalási és várófülkék, valamint a mosó és zsírozó szerencsés elhelyezése és kiképzése a csarnok belsejével szerves egészet képez. Meg kell említeni a service előtt lévő udvart, mely kedves kiképzése mellett egycsapásra megoldja az ilyen üzemeknél nagy fontosságú és amellett zavartalan parkírozás, benzinfelvétel, valamint az üzembe jövő és onnan távozó kocsik ellenőrzését. Mindent öszszevetve, fenti bővítést jelen esetben sikerült oly módon szervesen megoldani, hogy annak eredményeképpen ideális elrendezést nyert az alkatrészeladás, szerelőműhely, service, valamint a nagy kocsiraktár, mely utóbbi tetszetős tárgyalási fülkékkel is fel van szerelve.
A vonatkozó cikk az Arcanumon

A második világháború után, 1947-ben az állam feltűnt a telepen, amely ettől kezdve MOGÜRT Fiat néven működött.

fiat_1940s_epmuz_1531
Forrás: Magyar Építészeti Múzeum

Az 1949-es államosítást követően a Fiat képviseletből a III-as számú Autójavító Nemzeti Vállalat lett. 1957-ben megalakult a KPM Autófenntartó Ipari Tröszt (AFIT). Egy átszervezést követően az 1960-as évek második felétől a Dózsa György úti telep az AFIT IV-es számú üzemegysége lett, ahol Volgák és Wartburgok javítása folyt.
A rendszerváltás után a Dózsa György úti műhely is a Spirál Autó Rt tulajdonába került. Az 1993-as privatizációt követően egy ideig a Lézer Automobil Kft árusított Citroeneket, majd 1997-től a Peugeot (és később a Suzuki) autók foglalták el a területet. 2018-ban az épületet lebontották.

MELLÉKLET
Az 1948-ban kelt építészeti műleírás segítségével lehet képet kapni a telepről (Forrás: Magyar Országos Levéltár)
Az Automobilipari és Kereskedelmi Rt tulajdonát képező Bp, XIII., Dózsa György-út 61-63.sz. telepéről.
A fenti ingatlan a XIII., Dózsa György –út 61-63.sz. 27.905. HRSZ., 1.296.60 négyzetszögölű és XIII., Botond-u. 5 sz., 27.903 hrsz., 647.80. négyzetszögölű, összesen 1.944.40 négyszögölű telkekből álló, javarészt Dózsa György –úti homlokzati felülettel, ugyanitt telepre való főbejárattal, Angyalföldi- Botond-utca és Fóti-uttal határosan, összes közművekkel ellátva, mely telek complekszumon az alant felsorolt felépítmények létesültek:
Általában: Részletes leírásban foglaltakról eltérően megemlítendő, hogy az iroda épületet kivéve, melyet átalakítással modernizáltak 1935.évben,-ettől kezdődően folyamatosan létesültek a többi felépítmények is a legujabb kor követelményeinek megfelelően, vasbeton keretszerkezetes, kitöltőfalas épületek, kislejtésű préselt kavics lemez lefedéssel, szükség szerinti bádogos munkálatokkal. A műhelycsarnokok ugy korszerű világítás, mint szellőzés céljából tetőfelületen nyeregalaku vasvázas drótbetétes üvegezéssel, míg az oldalfalakban nagyméretű vasvázas nyiló és bukó szárnyakkal, bőségesen beépített ablakokkal láttattak el. A közlekedés tökéletes lebonyolítására nagyméretű préselt acéllemez, részben különleges szerkezetű kapukat készítettek.
Általában az összes beépített iparosmunkák a közszállításoknál előírt jobbkivitelű minőségben készültek, központi fűtéssel, víz, villany, gáz csatornázás, első udvar keramit tégla, második udvar hengerelt zuzott kő burkolatokkal, szükség szerinti locsolást szolgáló aljtalaj csapokkal, lefolyóösszefolyókkal, rossz levegő mesterséges eltávolítására szellőző berendezéssel és az ily jellegű épületeknél hatóságilag előirt tüzivezetékkel és tartozékaival.
A főbehajtók elektromos kezelésű felfelé gördülő rácsos kapukkal, a keritések kovácsolt vaskapukkal és üzemileg szükséges kézi-kezelésű sorompóval láttattak el.
Ugyancsak megemlítendő, hogy a háborús sérülések szerkezetileg teljesen helyreállíttattak, üveges munkával együtt, kizárólag a homlokzati vakolat és lábazati felületen vannak még kisebb javítások elmaradva.

Központi fütés-radiátorok-instalációs berendezési tárgyak é ezek tartozékai a B mellékletben teljes részletében is külön felsorolást nyernek.
Részletezés:
1.sz.iroda és lakóház.
Alagsor-földszint 1 emelettel biró köritő és középfőfalas, 403.67 m2 beépített alapterülettel, 11.70 m pince padlótól padlás födém felső sikjáig mért magassággal, 4.722.93 m2 beépített épület, pince felett dongaboltozat, földsz. felett vasgerenda közti poroszüveg, I.emelet boritott fagerendás mennyezetekkel, ácstetőszerkezettel, kettős cserépfedéssel, szükség szerinti bádogos munkával. Dózsa György és Fóti-úti oldalon 2.70 m. magas térdfalazással, Sempernova nemesvakolású, magas szárazon sajtolt nyerstégla lábazattal biró homlokzat kiképzéssel, 1935-37.évben modernizálás céljából átépítve az alanti beosztásban:
Külön lejárattal bíró, teljesen leválasztva, alagsorban nyert elhelyezést az egész telepet ellátó központi fütési helység, 5 db kazánnal összes jelenleg üzembeni, illetve üzemképes tartozékával, vakolt és meszelt oldalfalakkal, betonpadozattal, azonos kivitelü ebből nyiló szénpince helység, melybe ugy a Dózsa György, mint Fóti- utról szénledobó ablak építtetett be, külön azonos kivitelű salakpince lifttel, erős kivitelű recés lemez vas lezáróajtóval, és végül azonos kivitelü helység melegviz tároló és kazánház részére szolgáló boylerek számára.
Főlépcsőházi pincelejárón keresztül elérhetően nyert elhelyezést 2 helységből álló és egymásba nyiló cca. 70-80 személy befogadására alkalmas öltöző, ruhaszekrényekkel, külön üzemképes WC helységgel, külön helység beépitett 2 db körcsoport mosdóval, külön helység munkás fürdő részére 4 db boxbeosztással, zuhanyzóval, javarészt simitott betonpadozattal, egyes helyeken szükség szerinti lapburkolatottal, részleges csempe burkolattal, központi fütéssel, hideg-meleg viz szolgálattal, szükség szerinti elektromos világítási berendezéssel, lámpatestekkel, általában sima egyszerü beépített iparos munkálatokkal és ezideig felsorolt helységek megvilágítására és szellőzésére szolgáló megfelelő mennyiségü üvegezett pince faconvas-ablakokkal.

Földszinten nyert elhelyezést közvetlen a főbehajtóra való rálátással a portásfülke, préselt acéllemez kiadó ablakokkal kombinált ajtóval, parkett padló burkolattal, közvetlen bejáró ajtóval, azonkivül az udvarról is elérhető portáslakásokkal összekötve, mely áll előszoba-szoba-konyha-kamra-WC-fürdőfülke. Hideg helységek lapburkolattal részbeni csempe, részbeni olajmázolású oldalfalakkal, többi helységek parkett padozattal, egyszerű szobafestő munkával, minden helységben központi fütés, mellékhelyiségek teljes felszereléssel, hideg-melegviz szolgáltatással, szükséges elektromos berendezéssel.
Főlépcsőházból nyiló szélfogóval lezárt, belépőn keresztül elérhetően fekszenek javarészt az utcára nyiló sorszoba rendszerben kiképzett, világos, szellős, nagyméretű irodaszobák, ezzel kapcsolatos körfolyósó, minden szobába közvetlen belépési lehetőséggel, váró és megbeszélő részek kialakításával, irodai személyzet részére szükséges WC.csoporttal, melyek lapburkolattal és oldalfalon csempe burkolattal láttattak el, egyébként parkett padozat, sima fehérmennyezettel, oldalfalon egyszerű vonalzárással biró szobafestéssel, megbeszélőben lambéria megjelenésü fatapétázással, központi fűtéssel, szükség szerinti elektromos berendezéssel, lámpatestekkel, szolid beépített iparosmunkálatokkal, ezek fehér mázolásával, összes utcai ablakok belső csukható spalett táblákkal, vászonrolóval, homlokzati külső részen betörést gátló védrácsokkal.

Főlépcsőház padlás padlóvonalig 1 sor lábazati lapburkolattal, olajlábazattal, e fölött egyszerű szobafestéssel.
I.emeleten elhelyezést nyert főlépcsőházból udvar felé eső oldalon, függő folyosón elérhetően egy helységből álló központi irattár, míg az ellenkező oldalon fedett folyosó részen elérhetően 1 db 4 szoba-előszoba, fürdőszoba, konyha, cselédfülkéből álló, 1 db 3 szoba-hall, előszoba-Wc-konyha-kamra-cselédfülkéből álló, végül 1 db 1 szoba-konyha-kamra-és külső WC-ből álló lakás, általában szolid kivitelezésben, részleges csempe burkolattal és olajlábazattal, sima szobafestéssel, asztalos munka fehér mázolással, instalációs tárgyak, hideg-melegvíz szolgáltatással,hideg helységekk lapburkolattal, míg a többi helységek parkett padozattal, helységek rendeltetése szerinti elektromos felszereléssel, utcai ablakok belülről csukható spalett táblákkal, vászon rollókkal és központi fütési berendezéssel.
Míg legvégül a padlástérben nyert elhelyezést a lakókat szolgáló mosókonyha, előtérből nyilóan, teljes berendezéssel, hideg-melegvíz szolgáltatással.
2.Dózsa György-úti kapubejáró.
6.60/ 5.20 m nyilásméretű elektromos meghajtású, felfelé gördülő rácsos kapu, vasbeton keretben, vasbeton áthidaló gerendával és tetővel, az iroda és kocsiraktár épület között, azok homlokzati modorában való kiképzéssel, vasalkatrészek mázolásával, személy közlekedés céljából egyszárnyú ajtóval.
3. Fóti-úti kapujáró.
5.40/ 5.20 m nyilásméretü, elektromos meghajtásu, felfelé gördülő rácsos kapu, az iroda és alkatrész raktár épület között beépítve, de személybejáró nélkül, különben, mint a 2. sz. kapu.
4.Műhelyépület.
Földszintes 1935-37.évben készült épület vasbeton vázszerkezetű tégla kifalazású, vasbeton födémes, 1.581.49 m2 beépített alapterülettel, 5.56 m magassággal, 8.935.41 beépített köbtartalommal biró épület, követelményeknek megfelelő szükség szerinti nyeregalaku vasvázszerkezetü drótbetétes üvegezéssel biró tetőfelülvilágitókkal, vasbeton mennyezet felülete hőszigeteléssel, tető céljából gyenge lejtésbe kiképezve, ezen nyugvó 3 rétegű kátránypapír fedéssel, felső felületeknek bitumenbe ágyazott gyöngykavics borítással, szükség szerinti bádog szegélyezések-kifedések-lefedések-attika csatorna kibélelések stb esővíz elvezető lefolyókkal, azonos kivitelü homlokzattal, mint 1. sz. irodaépület, míg egyoldalon szomszédhoz csatlakozó tűzfallal.

Fóti-úti homlokzati részen nyert elhelyezést az alkatrészraktár, mely udvarról közelíthető meg és amely a mühely helységtől vasbeton mellvédfalra helyezett, teljes szélességben beépitett kiadó ablakkal, rabic kötényfallal biró üvegezett vasüvegfallal van leválasztva, belső alkatrész raktár irodahelyiség ugyancsak vasüvegfal kiképzéssel cca 2.20 magasságban mennyezet nélkül, mely helység udvarról külön bejáróval bir. Részleges csempézett oldalfalon hideg-melegvíz berendezéssel biró mosdóberendezéssel, míg végül kiszolgáló asztalokkal lekerekített terület szolgál a Fóti-utról közvetlen belépéssel, ügyfél kiszolgáló terület, mely bejáró ajtó felfelé gördülő betörést gátló biztonságos ráccsal bir.
I-első udvarra néző homlokzati arányban nyertek elhelyezést ugy udvarról, mint mühelyből megközelíthetően a kovács műhely, beépített kovács tüzhellyel, füstelvezetővel, mennyezetig lezárt válaszfallal, ebbe beépített nagyméretű vasüvegfallal, csak a helyből megközelíthetően. Elektromos műhely, accumulátor töltő szoba, WC csoport, azonos kivitelezéssel, mint kovács műhely, de lapburkolatu padozat, WC-ben oldalfal csempe burkolással, instalációs felszereléssel, belső WC, osztó faválaszfalakkal.
Mühelykaputól jobb oldalon nyert elhelyezést főfal mentén vasbeton lábazatra helyezett közös légterü vasüvegfallal kiképzett alkatrészmosó és kézi szerszám tároló és kiadó helység, valamint mühelyvezető iroda, mely helység fapadozatu dobogóval és faszerkezetü vizszintes álmennyezettel alsó nádas vakolással bir.
Service főfalakhoz csatlakozóan az egyik oldalon nyert elhelyezést teljes mennyezetig érő, lezárással, a fényező mühely, míg másik oldalon a motor próba terem, vasbeton lábazatra helyezett vasüvegfallal-rabic köténnyel különben, mint alkatrész lezáró fala.
Mühely közepén van elhelyezve 3 kocsi állás részére javítóakna hátsó összekötő folyosóval vaslépcső lejáróval összes oldalfalak csempe burkolattal, mühelypadlóvonal sikjában beépitett szögvasszegéllyel, világitás céljából oldalfülkék kiképzésével.
Végül bármely service udvar és Dózsa György-úti határolással fekszik a kocsiraktár szerves összekötéssel és közlekedési lehetőségek céljából nagy kapuk beépitésével, benne a fényező mühellyel azonos kivitelü 3 db teljesen lezárt különböző rendeltetésű cca 16-18 m2 alapterületü irodai helység, linoleum padlóburkolattal.

Mühelység és felsorolt benne levő helységek összes oldal falai, mennyezet sima vakolással fehér meszeléssel, 1.50 m magasságig sötét zöld olajlábazattal, főleg vasanyagból, szolid kivitelezésü szürke szinre mázolt iparosmunkával, a jelzett helységeken kívül felső simitással biró beton padozattal, falra szerelt kalorifer kályhával, központi fűtéssel, motorikus szellőző berendezéssel, padlóba süllyesztett és recés vaslemez idomvas keretbe fekvő letakart mühely hosszában végigmenő padló összefolyóval, tetőre való jutás céljából falba épített vaslétrával, helységek megvilágitására mennyezetre szerelt elektromos berendezéssel, páncélcsőben lámpatestekkel és a követeleményeknek megfelelően connektor helyekkel, ipari gépek meghajtására, illetve megvilágitására alkalmas berendezésekkel, tüzivezetékkel, azok tartozékaival együtt, gázvezetékkel, süritett levegő vezetékkel, vizvezeték céljából öntöttvas falikuttal.

5. sz Service csarnok
Földszintes 1937.évben épült vasbeton váz és keretszerkezettel kitöltő téglafalazattal, vasbeton alsóbordás ives lemezfödémmel, 1.107.89m2 beépitett alapterülettel, 8.30 m magassággal, 9.195.48 beépitett köbtartalommal biró épület, azonos kátránypapír fedéssel, hőszigeteléssel, bádogosmunkával, tető és oldalfal ablak világitással, homlokzattal és iparosmunkával, mint 4. sz mühelyépület, de az alanti részletezés szerinti beosztással.
Mühely és kárpitos üzem határoló falainál cca. 2.50 m magassággal üzemvezetői, üzemi és ügyfélforgalmi irodák, míg Dózsa György-úti és II. sz. udvar határoló falainál azonos orvosi rendelő, ügyfélváró, kéziraktár és 2 csoport WC helység, melyek vasbeton lábazatra állitott üvegezett vasfal és oldalfal, valamint válaszfalakkal és könnyü egyenes sik alsó nádas vakolatu fafödémmel, ebbe beépitett szellőző és világitó idomvas átvilágítokkal képeztettek ki, irodahelyiségek linoleum padló boritással, megfelelő instalációs berendezéssel, ezen helyeken csempe oldalfal burkolással vannak ellátva.

II.sz udvari főfal mentén 2 db kocsimosó van, állással, ezek között tömör v.b. mellvéden üvegezett vasválaszfalakkal mélyített rácsozattal ellátott sárgyűjtő aknával 2 db hydraulikus beépitett kocsiemelővel, továbbá 2 dbb kocsiállás zsirzás cáljából, ugyancsak 2 db azonos kocsiemelővel, ezen szolgáltatások részére complett beépitett felszereléssel, ezen területen vörös mettlachi lap padlóburkolattal,-oldalfalaknak magas színes csempe burkolásával, belső vakolással, abban csekély hiányossággal, meszeléssel, olajlábazattal, betonpadozattal, iparosmunkával, központi fütéssel, szellőző berendezéssel, hideg-meleg vizzel, csatornával, tüzi és süritett levegő vezetékkel és azok tartozékaival ugy motorikus-üzemi-mint világitás céljára szolgáló épülettel teljesen azonos kivitelben.

6. sz. Raktár és étkező
Földszintes 1937-ben épült épület, vasbeton kereteken nyugvó boritott fagerendás mennyezettel, 251.94 m2 beépitett alapterülettel, 4.60 m magassággal, 1.158.93 beépitett köbtartalommal biró épület, egyoldalt service csarnok falához épitve, azonos kátránypapir fedéssel, nyereg alaku drótbetétes üvegezett felülvilágitókkal, bádogos munkával, helység famennyezet alsó sikján hőszigeteléssel, azonos homlokzattal, belső kiképzéssel és iparosmunkával, az alanti helységmegosztással:
Service-ből belépően jelenlegi kárpitosmühely, melyben szögvaskeretes vászon drótfonatu lezárható ajtókkal biró osztófallal zárható kéziraktárak alakittattak ki, továbbá service szolgálatra sürü levegő termelése céljából compresszorgép-szoba, közvetlen service-ből való bejutással, míg legvégén IX.sz. udvarról külön vas ajtók, melyen keresztül megközelithető az étkező helyiség, beton padozattal, vakolt mennyezettel és oldalfalakkal, fehér meszeléssel, olajlábazattal, központi fütéssel, vizszolgáltatással, étkezőben hideg-melegviz szolgáltatású mosogatóval, szükség szerinti elektromos berendezéssel és lámpatestekkel 5.sz service csarnok épületekkel teljesen azonos kivitelben.

7. sz. Kapusház.
Földszintes 1937.évben épült épület falazott és azonos homlokzatszerű kiképzésü lábazatos vasvázas üvegfalu, boritott gerenda mennyezetes, 1 m kiugrásu előtető kiképzéssel, lapos tetővel, bádogfedéssel, 5.29 m2 beépitett alapterületü, 3 m magassággal, 15.87 beépitett köbtartalommal biró szabadon álló épület. Kőpadlózattal, lábazat belső oldalon olajmázolással, világitással, villanyhőkályha fütéssel, padozat alatt vizmérő aknával ezen recés vaslemez fedővel.

8. sz. Benzinkutak.
Földszintes, 1937.évben épült, vasoszlopokon nyugvó, fatetővel biró 32.33 m2 beépitett alapterületü három oldalon nyitott, egy oldalon nyerstégla homlokzatú hátfallal biró épület, bádogfedéssel keramit tégla padlóburkolattal, 4 db benzinmérő kuttal és 1 db levegő és vizszolgáltató állvánnyal cca. 0.80./ 0.80 m belméterü vasüvegfalu üzem fülkével föld alatt 4 db tüz és robbanás mentes benzintartállyal.
9. sz. Buffet.
Földszintes, 1939.évben épült egyoldalu service, egyoldalt utcai kerités mentén vasbeton oldalfalakkal, vasbeton mennyezettel, kétoldalon vasbeton üvegezett oldalfallal, 7.02 m2 beépitett alapterületü, 3 m magassággal, 21.06 beépitett köbtartalommal biró épület, lapos tetővel, bádogos munkával, kátránypapir szigeteléssel, központi fütéssel, vizszolgáltatással, mosogatóval, különben teljesen azonosan, mint 7. sz.kapusház.
10.sz. Nyitott fészer
Földszintes, 1937. évben Botond-utcai telken épült, beton alapozásu álló faoszlopokon nyugvó kishajlásu deszkaboritással biró tetővel, 160 m2 beépitett alapterületü faépület, kétoldalról épületekkel, egy oldalon deszkafallal lezárt, elölről teljesen nyitott, kátránypapir fedéssel biró, használaton kívül helyezett kocsik tárolására szolgáló épület.
11. sz Kerékpár állványok.
1938. évben készült szögvas vázzal, hulladéklemez fedéssel, 2 db egyenként 6.75 x 1.60 alapterülettel, 2.10 m magassága drb 20-20, összesen 40 db kerékpár tárolására alkalmas épitmény.

13. sz Keritések, kapuk, udvarok.
Telekhatárokon, utcai vonalon, nem beépitett területeken átlag 4. –m magas falazott téglakerítés nyerstégla modorban kiképezve, 4.-m-ként erősítő pillérekkel műkő lábazattal és fedkövekkel, kihézagolva, nem különben Botond u.- nem beépitett teleknek azonos falazott, de vakolt felületü lábazattal és fedkövekkel biró kerités létesitetett. Fenti keritésekben kovácsoltvas nagy méretü két szárnyu kocsi közlekedésre alkalmas kapu épittetett be.
I.sz udvar keramit tégla burkolattal, II.sz. udvar keramit tégla szegélyek
között növényzet részére virágágyakkal, közlekedési felületek zuzott bazalt hengerelt kövekből bitument telitéssel míg a III.sz.udvar köttalajnak sik terep rendezésével lettek kivitelezve.
Szükséges elektromos világitási berendezés lámpatestekkel kapubehajtóknál kovácsoltvas diszlámpákkal és gyalogjáratok figyelmeztető fémjelzőkkel, vizelvezetés céljából összefolyókkal, aljtalaj csapokkal öntött vasházakban, átvonuló csatornák tisztitására falazott aknákkal ezen nehéz öntöttvas közlekedésre alkalmas fedlapokkal, külső tüzi vezetékekkel és tartozékaival látattak el.
Épitmények Eliwest-Priteg rendszerü házi központtal biró háromszoros kapcsolásu három fővonallal és husz mellékállomással biró, házi beszélgetésre is alkalmas, telefon berendezéssel, valamint össz tartozékaival vannak ellátva.

Küldd el barátaidnak!
, , , , , , , ,

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük