A Magyar Tourist-Trophy

1927_zsoter_Nr51_Foto_munkacsi0

A Királyi Magyar Automobil Club 1924-1931 között brit mintára rendezte meg a motorkerékpárok számára kiírt Tourist-Trophy versenyeket, amelyekre szívesen jöttek német és osztrák vendégek is.

 

Bevezető

Az első világháború után újfajta versenyek jelentek meg Magyarországon. Az 1920-as években a tavaszi szezonkezdettől felbőgtek a motorok a budai hegyekben. A Svábhegy, majd a Jánoshegy, Guggerhegy (Látó-hegy) és a Hármashatárhegy zegzugos útjai ideális terepnek bizonyultak az autók és motorok számára. Akkoriban még meglehetősen gyéren lakott környékekről van szó, de az ott nyaralók így sem örültek a csendháborításnak. A korabeli szaklapok gúnyosan beszéltek az „ideges tőzsdézőkről”, akik a versenyeket akadályozzák, amit már csak azért is vicces olvasni, mert a résztvevők egyike-másika pont a tőzsdén szerezte vagyonát.  A fővárosi törvényhatósági tanács is folyamatosan napirenden tartotta a versenyek ügyét. Ám végül nem a hatósági szigor, hanem az egyre gyorsabb gépek okozta biztonsági problémák, illetve az emelkedő költségek vetettek véget ezeknek a versenyeknek.

 

Előzmények

Bár már 1906-1908 környékén születtek tervek egy, a Jánoshegyen rendezendő motorversenyre, végül a Királyi Magyar Automobil Club az első világháború után honosította meg hazánkban is a hegyi felfutókat. Ennek első példája a svábhegyi verseny volt. Majd 1924-ben a Zugligeti út-Budakeszi út-Béla királyné és környékén összeállítottak egy 14 (később 12,5) kilométer hosszú körpályát. A minta a Man-szigeteken megrendezett Tourist Trophy volt, amelyet szintén hegyi utakon tartottak.b

Az első embert és gépet próbáló első TT futamon 21 indulóból 6 ért célba. Ez az arány később jelentősen javult, sőt megjelentek külföldi résztvevők is. Az 1929-es gazdasági válság miatt a KMAC anyagi háttere is megrendült, így 1931-ben véget ért a hazai TT története.

 

Útvonal

A túra útvonala

 

Az egykori vázlatos térkép megértésében segít ez az ábra
Az egykori vázlatos térkép megértésében segít ez az ábra

 

Ma már alaposan beépült és átalakult a környék.

 

Megszűnt a villamosközlekedés, eltűntek a régi házak, a start helye megállapíthatatlan
Megszűnt a villamosközlekedés, eltűntek a régi házak, a start helye megállapíthatatlan
A zugleti villamos-remiz 1925-ben
A zugligreti villamos-remiz 1925-ben

 

Ugyanaz a kanyar 2016-ban
Ugyanaz a kanyar 2016-ban

 

A zugligeti általános iskola előtti kanyar 1927-ben
A zugligeti általános iskola előtti kanyar 1927-ben
Az iskola épülete nem változott, az út nyomvonala is stimmel
Az iskola épülete nem változott, az út nyomvonala is stimmel

 

 

A főnézőtér a Szarvas fogadó közelében volt. Forrás: http://postcards.hungaricana.hu/hu/185492/
A főnézőtér a Szarvas fogadó közelében volt. Forrás: http://postcards.hungaricana.hu/hu/185492/
Így néztek ki a korabeli utak.
Így néztek ki a korabeli utak.

 

A versenyzők elhaladtak a Fácán vendéglő előtt is. Forrás: Forrás: http://postcards.hungaricana.hu/hu/23481/
A versenyzők elhaladtak a Fácán vendéglő előtt is. Forrás: http://postcards.hungaricana.hu/hu/23481/

 

Beszámoló

A legegyszerűbb megoldásnak az tűnt, ha a korabeli riportokat szedegetjük össze. Ehhez, ahol csak lehetett, hozzákapcsoltuk a rajtlistákat. Idővel az egyes versenyzők életéről szeretnénk részletesebben is írni.

 

1924

1924

Az első  magyar országúti pályaverseny

A motorkerékpár sport egy év óta rendkívül nagy  fejlődésnek indult hazánkban. Ezért a Kir. Magyar Automobil Klub elérkezettnek látta az időt, hogy külföldi mintára  Tourist-Trophy-nak  nevezett  pályaversenyt  rendezzen.  A  Tourist-Trophy  tulajdonképpen sík és emelkedő szakaszokkal tarkított  országúti  verseny.

A Királyi Magyar Automobil Club újonnan megalakult motorkerékpáralosztályának ragyogó erőpróbája volt ez a mérkőzés, amely úgy versenystílus, mint rendezés tekintetében bátran odaállítható Európa akármelyik versenye mellé..

Az  elmúlt  vasárnap  tartott nemzetközi verseny a budai hegyekben kitűzött 14  kilométer körpályán folyt le, a  melyet a  versenyzőknek az első kategóriában tízszer, a többiekben húszszor kellett befutniok.  A  versenypályán  végig sűrű sorokban  állott  a  közönség,  a mely mindvégig élénk figyelemmel kísérte a küzdelmet.  A  Szarvas-vendéglőnél  lévő  célnál nagyszámú  előkelő  közönség  jelent  meg Horthy  Miklós  kormányzóval  és  családjával az élén. A kormányzót a Királyi Magyar Automobil  Klub  nevében  dr. Szelnár  Aladár vezértitkár fogadta.

A verseny kitünően sikerült és a magyar motorkerékpárosok fényes győzelmével végződött, a kik három kategóriában kerültek első helyre és egyúttal az abszolút legjobb időt is elérték.

 

1924_2

 

Résztvett  összesen  21  versenyző, akik közül hat fejezte be a nehéz utat.  Az egyes kategóriákban  az  eredmények  a  következők:

 1. kategória. 250 köbcentiméterig. 1. Majláth Mihály (Cotton) 2 ó. 26 p. 34 mp.
 2. kategória. 350  köbcentiméterig.  1. Wolfner László (AIS) 4 óra 55 perc 2 másodperc.  2. Delmár Walter (Sunbeam)  5 óra  1  perc 23 másodperc.  3. Gyurkovits Béla (Sunbeam) 5 ó. 3 p.  10 mp.

III.  kategória,  500  köbcentiméterig.  1. Feledy Pál dr. (Sunbeam) 4 óra 15 perc 45 másodperc.  2. Karner  Rupert (osztrák) (Sunbeam) 4 óra 30 perc 23 másodperc.

A leggyorsabb kört a később kiállt Leopold Dietl (Bécs)  Zerith-géppel érte el  12 perc 8 másodperccel.  A  teamdijat a  Sunbeam gyár Feledy-Delmár-Karner álló hármas teamja nyerte meg.

A győztesek a Királyi Magyar Automobil Klub  remekművű  ezüst Tourist-Trophy serlegét,  továbbá  arany plakettet: a helyezettek  ezüst,  illetve  bronz  plakettet  nyertek. A dijakat a verseny után tartott társas-vacsora keretében osztották ki.

Meg kell állapítanunk, hogy egy Tourist Trophy nem egy kéj motorkerékpár túraút. Itt egy minimális sebességet már ki kell tudni futni, ha pedig az nem megy, úgy folytassuk a nyilvánosság kizárásával tovább a nyugodt tréninget. A második, hogy olyan gépekkel, melyek alig pár napja hagyták el a gyárat, befutva nincsenek, a versenyző nem ismeri őket, nem lehet egy 280 km TT-re kiállani. Ugyanez áll a nem speciális gépekre, melyeket kihozni a küzdőtérre spciális gépekkel szemben nem más, mint az illető márkának lejáratása.”

(Budapest Hírlap, 1924.05.06 és Autó 1924/10. szám)

 

1925

1925

1925_nr34-36

 

„Hosszú hetek óta folyó tréning és igazán fárasztó  előkészítő  munka  után  végre  teljesen  készen  várja  a  holnapi  vasárnap  a benevezett,  összesen  42  motorkerékpárost. A  verseny  legkisebb  díszletét  is  pontosan kidolgozták, úgyhogy minden emberi számítás szerint a versenynek zavaró momentumok nélkül  kell  lezajlania.

… A verseny egy 14 kilométer hosszú útvonalon a  következő utakon bonyolódik le:

Zugliget.  Fácán.  Béla király-ut,  Istenhegyi-ut. Nagyszálló, Hollós út, Mátyás király út, Szép  Juhászné,  Villamos  remiz,  Zugliget.

Ezt  a zárt köri  a  kicsiny, 175 köbcentiméter  hengerűrtartalmú gépek  tízszer, a nagyobbak  húszszor  futják  be.

A  verseny  délelőtt  10  órakor  kezdődik. A versenyzőket kettesével 10 másodpercnyi időközökben, a kategóriák sorrendjében indítják.  Először  a  legnagyobb  kategória  indul.  Az  egyes  kategóriagyőztesek  befutásától számított egy óra múltán az illető kategória  versenye véget  ér.

Győztes  az  a  gép,  amely  a  legrövidebb idő  alatt teszi meg az előirt utat.  A győztes  a Magyar  Tourist-Trophy  Győztese  címet, egy arany plakettet és a Tourist-Trophy serleget kapja. A második és harmadik helyezettek  ezüst,  illetve  bronz  plakettet, minden  versenyző  pedig,  ha  nem  is  kerül a  helyezettek  közé,  de  a  győztes  beérkeztétől számított 30 percen belül  érkezik be, részvételi plakettet kap.

(Budapesti Hírlap, 1925. május 17)

 

A startnál dr Schmidt Gyula (42) és Bier Ágost (Puch) (44)
A startnál dr Schmidt Gyula (42) és Bier Ágost (Puch) (44)
Olajat töltenek Bier Ágost Puch motorjába
Olajat töltenek Bier Ágost Puch motorjába

 

Nevezési Lista

 

01 Bíró Jenő Coventry Eagle 980 500 kcm-en felüli gépek (Unlimited TT)
02 Zamecsnik Gyula Royal Enfield 980 JAP 500 kcm-en felüli gépek (Unlimited TT)
03 Hild Károly Scott 596 500 kcm-en felüli gépek (Unlimited TT)
04 Almássy László Ede Scott 596 500 kcm-en felüli gépek (Unlimited TT)
05 Gaál Andor Norton 500 kcm-en felüli gépek (Unlimited TT)
06 Lipthay Antal, br Scott 498 500 kcm (Senior TT)
08 Ettl Antal Scott 498 500 kcm (Senior TT)
09 Delmár Walter Sunbeam 493 ohv 500 kcm (Senior TT)
10 Feledy Pál Sunbeam 493 ohv 500 kcm (Senior TT)
11 Rupert Karner Sunbeam 493 ohv 500 kcm (Senior TT)
12 Otto Jellinek Sunbeam 500 kcm (Senior TT)
13 König József (álnév) Sunbeam 492 500 kcm (Senior TT)
14 Horthy Miklós, ifj Norton 490 ohv 500 kcm (Senior TT)
15 Horthy István, ifj Norton 490 ohv 500 kcm (Senior TT)
16 Déván István 500 kcm (Senior TT)
19 Csorba Emánuel, dr Cotton 348 350 kcm (Junior TT)
20 Wolfner László AJS 349 ohv 350 kcm (Junior TT)
21 Deli Lajos AJS 350 kcm (Junior TT)
22 Urbach László AJS 349 ohv 350 kcm (Junior TT)
23 Gyurkovics Béla AJS 349 ohv 350 kcm (Junior TT)
24 Schmidt Béla AJS 350 kcm (Junior TT)
25 Szilner József Méray Blackburne 348 ohv 350 kcm (Junior TT)
26 Dieroli Ágoston 350 kcm (Junior TT)
27 Otto Putz Sunbeam 347 ohv 350 kcm (Junior TT)
28 Paull József 350 kcm (Junior TT)
30 Franz Gall New Imperial JAP 344 350 kcm (Junior TT)
31 Balázs László Puch 250 kcm (Lightweight TT)
32 Hugo Höbl, Graz New Imperial 250 kcm (Lightweight TT)
35 Kaszala Károly Francis-Barnett 172 175 kcm (Ultra-Lightweight TT)
36 Méray-Horváth Lóránd Méray Blackburne 173 ohv 175 kcm (Ultra-Lightweight TT)
37 Kreybig Lajos 175 kcm (Ultra-Lightweight TT)
38 Aussim Károly 175 kcm (Ultra-Lightweight TT)
39 Méray-Horváth Endre Méray 175 kcm (Ultra-Lightweight TT)
40 Wein Levente Méray Villiers 175 kcm (Ultra-Lightweight TT)
41 Delmár Tódor Excelsior Villiers 172 175 kcm (Ultra-Lightweight TT)
42 Schmidt Gyula, dr 175 kcm (Ultra-Lightweight TT)
44 Bier Ágost Puch 122 175 kcm (Ultra-Lightweight TT)
30/a Karl Quidenus New Imperial JAP 344 350 kcm (Junior TT)

 

1925_2

 

„A Királyi Magyar Automobil Club jubiláris esztendeje ragyogóan kezdődött. Lezajlott a II. Magyar Tourist Trophy, a motorkerékpár derby, melyről megállapíthatjuk, hogy még szebb volt és még jobban sikerült, mint az első. Minden kedvezett. Szép volt az idő, a nevezések és indulók száma meghaladta a multévinek kétszeresét, a várt küzdelmek megismétlődtek és a várt sikert betetőzte, hogy a húsz kört ismét magyar versenyző fejezte be elsőként, valamint a magyar ipar elsőként vonult be a Tourist Trophy győzteseinek névsorába.

Közel 100,000-re tehető a néző seregének száma, mely a tizennégy kilométer hosszú útvonalat a verseny délelőttjén ellepte. ..
Pontban 10 órakor érkezett meg a versenyre nagybányai Horthy Miklós kormányzó. A Himnuszt a versenyzők már gépeiknél állva hallgatták végig levett versenysisakkal és mikor a startot jelző mozsárlövés eldördült az izgalom a tetőpontra hágott. Harminckilenc tulkomprimált motor gyúlt be másodpercek alatt.

Az idei verseny nagyon nehéz volt. Nagy volt a meleg, nagy volt a por, több volt a versenyző, többet kellet előzni. Ennek tulajdonítható, hogy már az első öt körben tizenkét versenyző adta fel a versenyt.

A versenyt tíz versenyző fejezte be, akik a következő sorrendben értek a célhoz:

1 Delmár Walter (493 ohv Sunbeam): 4:12:16

 1. Rupert Karner (493 ohv Sunbeam): 4:16:12
 2. Putz Ottó (347 ohv Sunbeam): 4:35:52
 3. Hild Király (596 Scott): 4:39:44
 4. Almássy László (596 Scott): 4:40:01
 5. ifj Horthy István (490 ohv Norton): 4:43:32
 6. Gyurkovich Béla (349 AJS ohv): 4:44:50
 7. Karl Quidenus (344 New Imperial): 4:45:28
 8. báró Lipthay Antal (498 Scott): 4:51:15
 9. dr Csorba Emánuel (348 Cotton): 5:10:26

Ami még érdekes:

Ulta-Lightweight Tourist Trophy:
Távolság: 10 kör, 140 kilométeren

Győztes: Méray Horváth Lóránd (173 Méray Blackburne ohv): 2:30:57.

(Auto, 1925/11. szám)

 

Méray-Horváth Lóránd Méray gépén a verseny után
Méray-Horváth Lóránd Méray gépén a verseny után

 

 

1926

Az  utóbbi  időben igen  népszerűtlenné vált  motorkerékpársportunknak a jövő vasárnap  lesz  legkimagaslóbb eseménye:  a Tourist Trophy.  Ilyenkor  a  magyar  közönség  elfeledi  motorosaink  minden  bűnét, és immár  évek  óta  nagy  tömegekben  özönlik ki  a  budavidéki  hegyek  közé,  hogy  kedvenceinek  örvendjen  és  győzelmükért drukkoljon.

A  verseny  feltételei és  útiránya  nagyjából a  tavalyival  azonos.  A  hivatalos  tréning  a napokban  már  meg  is  kezdődik.  Említésre méltó,  hogy  bármily  mértékben  is  fejlődik nálunk  a  – motorkerékpársport, a versenyzők  túlnyomó  része  ugyanazokból  rekrutálódik,  mint  tavaly.  Uj  gárda  igen  nehezen alakul  ki,  pedig  a  vasár-  és  ünnepnaponkénti  csoportos  kirándulások,  motoros  turistáskodások  sikerei  azt  bizonyítják,  hogy a  legfiatalabb  nemzedékben  is kiváló erők bontakoznak  ki.  Kár,  hogy a vállalkozási kedv  hiányzik  belőlük.  Azzal,  hogy hors concours még  hozzá  a  tréning  idő  alatt a  TT  útvonalát  befutják,  a  verseny  erkölcsi sikerét  nem  emelik,  mert  mint  minden  verseny, úgy különösen a TT csak akkor érdekes  és  tanulságos,  ha  abban  nagy  mezőny indul.  Ez  hat buzditólag és serkentően  s ennek  hatása  alatt  támadnak  uj  aktív  erők, nyamelyek hivatva lesznek színeinket nemzetközi  vonatkozásban  is  megtartani.

Lehet,  hogy  ennek  a  húzódozásnak  az oka  az  elismert  nagyságokkal  való  küzdelem  kilátástalan  volta. Ennek az  illetékes tényezőiknek  utána  kellene  járniok, s  ha  a feltevést  igazoltnak  találják,  akkor  kellene a  kezdőknek, illetve nyeretleneknek, egy külön  Tourist-Trophy-t  rendezni.  Ez  fejlesztené  a  versengés  szellemét  és módot adna arra  is,  hogy  a  virtuskodók  ne  legforgalmasabb  útvonalainkon, hanem  a nemes mérkőzések  porondján  mutatnák  be bravuroskodásaikat. A  kezdők  és  haladók  ilyetén  kategorizálása  még  minden  sportágban  célszerűnek bizonyult.

(Budapest, 1926.05.09)

 

 

1 Hajós Imre, dr Scott 600
3 Robert Jellinek Sunbeam 500 kcm
4 Rupert Karner Sunbeam 500 kcm
5 Feledy Pál Sunbeam 500 kcm
6 Urbach László AJS 500 kcm
8 Dénes Imre Norton 500 kcm
9 Kovács Sándor Ariel 500 kcm
11 Otto Putz Sunbeam 350 kcm
12 Wolfner László Sunbeam 350 kcm
14 Kübek József FP 350 kcm
15 Szilner József Méray 350 kcm
16 Blaskovich Péter Royal Enfield 350 kcm
17 Dragos Jenő Méray 350 kcm
18 Gaál Andor Terrot 350 kcm
19 Radanovits Gyula Nova 350 kcm
20 Paull József Royal Enfield 350 kcm
22 Hild Károly Nova 250 cm3
23 Méray-Horváth Lóránd Méray 250 cm3
24 Bauer József Ariel 250 cm3
25 Stanzel Gyula Rex Acme 250 cm3
26 Gyurkovits Béla Méray 175 cm3
27 Puch János Puch 175 cm3
28 Pápai István Puch 175 cm3
29 Vicenty László Sun 175 cm3

 

 

„A Királyi  Magyar  Automobil  Club  szakszerű és  példás  rendezésével  tegnap  zajlott  le  a Zugligetben  a  harmadik  motorkerékpárverseny. A  tavalyihoz képest kisebb számú közönség  előtt  bonyolították  le  a  14  km.-es útvonalon  a versenyt, aminek oka  talán abban  keresendő,  hogy a közönség  nagyrésze  az  utóbbi  időben  bizonyos  ellenszenvvel  van  a  motorkerékpárok  iránt, s ezt  ilyen mkódon  kivánja éreztetni.

Egyébként a verseny  sportszempontból sem  közelítette  meg  az  eddigieket,  amit  az elért  átlagos  eredmények  is  mutatnak.  Különösebb  eredményt csak Feledy  Pál  dr. ért  el,  aki  11  perc  és  55  másodperccel új  körrekordot  teremtett.

Érdekes,  hogy a mindössze csak húsz induló  közül  csupán  öten  futották  be  az előírt távolságot. A két bécsi matador, Rupert  Karner és Robert  Jellinek defektus miatt  már  a  negyedik  kör  után feladták  a küzdelmet  és  így néhány  kategóriában  nem is  lehetett  szó  versenyről,  ami  szinte  nagyban csökkentette az izgalmakra mindig éhes  nézők  érdeklődését.

A  magyarok általában szépen állották meg  helyüket.  Jól  futott Balázs,  aki sajnos, a  18-ik  kör után  volt kénytelen  géphiba miuti  kiállni,  továbbá Gyurkovits, Pápai és Bauer,  valamint Kübek József  egy új magyar  gépen.  Sok  elismerésben  volt  része Hajós  Imre  dr.  és  a  bécsi  Ottó Putz-nak.

A  díjkiosztás  az  esti  bankett  keretében volt.  amikor is Belitska  Sándor lengyel követünk, Szelnár Aladár dr. és Nagy Gyula  dr.  hangoztatták  a  magyar  győzelmek  fontosságát.

A  verseny  részletes eredményei a k övetkezők:

Ultralightweight  Trophy (10  kör  140  km.) győztes Pápai  István  (Puch)  2  óra  50  perc 55.6  mp.

Sigweith Trophy:  Bauer  Józsefet  13  kör után  győztesnek  minősítette  a  zsűri,  miután  Held  és  Méray  motordefekt  miatt  feladták  a  versenyt.

Junior kategória győztese Ottó Putz  (Sunbeam)  4 óra  46  p.  44.4 mp, második Kübek József (Frohner— Pásztélyi) 20 kör  280 kilométer.

Senior  Tourist  Trophy, győztes Feledy Pál  dr.  (Sunbeam)  4  óra  12  p.  5.1  mp.  (20 kör  280  km .).  Indultak  még  Karner, Jellinek, Urbach,  Dénes,  Kovács.

Unlimited kategória győztese vitéz  ifj. Horthy Miklós ismeretes balesete miatt Hajós  Imre  dr. (Scott) 4 óra  38  p.  33.6  mp.  (20  kör.  280  km .).

A  győztesek  az ezüst Tourist  Trophy  serlegét  nyerték  és  a  klub  arany  plakettjét. A  második  helyezettek a serleg kicsinyített mását és plakettet  kaptak.

(Budapesti Hírlap, 1926.05.18)

 

Bővebb olvasnivaló és további fényképek:

 

 

1927

1927_zsoter_Nr51_Foto_munkacsi

„A  rossz  utak  miatt  az  idén  másfél  kilométerrel  rövidebbre  szabott, s így csak  12.5 km.  hosszú  útvonalon  holnap,  vasárnap délelőtt  tiz  órakor  áll  sorompóba  a  magyar   motorkerékpársport   képviselőinek elitje, hogy  megmérkőzzék  azzal  a  néhány kiváló  képességű  külföldivel,  akik  a  magyar serlegért  valószínűleg  késhegyre menő harcra készülnek.

Az útvonal, mint már egyszer említettük, a zugligeti  Szarvas-vendéglő  előtti  térről indul  ki  s  folytatódik  a  Fácán  mellett  el a Béla  király-  és Vilma-utra,  majd  a  Mátyás  király  és  Tündérhegyi-uton  át  a  Szép Juhásznéhoz,  ahonnan  a  Budakeszi-uton  át ismét  a  start  helyéhez.  Ennek  az  útnak igen  erős  emelkedései,  zegzugos  éles  kanyarodói  a  versenyzőket  nehéz  feladatok elé  állítják, s  így  előreláthatóan  rendkívül érdekes  mérkőzésre  lehetünk  elkészülve. Ha  az  idő  csak  kicsit  is  kedvez,  ott  lesz Budapest  egész  motorsportvilága s mindenki,  aki  csak  a  nagy,  szédületes  sebességeknek  hive.

A  benevezettek  nagy  száma, a jelentkezők  kiváló  klasszisa  pompás  sportélvezetre nyújt  kilátást. „

(Budapesti Hírlap, 1927.05.15)

 

Schüller László (Nova) (47) a startnál
Schüller László (Nova) (47) a startnál

 

 

01 Kovách Andor Nova Blackburne 696 500 kcm-en felüli gépek (Unlimited TT)
02 Bezsilla Nándor, dr New Imperial JAP 680 500 kcm-en felüli gépek (Unlimited TT)
03 Farkas Andor (álnév) Douglas 60 500 kcm-en felüli gépek (Unlimited TT)
04 Paull József Norton 588 500 kcm-en felüli gépek (Unlimited TT)
05 Bauer József Norton 588 500 kcm-en felüli gépek (Unlimited TT)
06 Pick Aladár Scott 506 500 kcm-en felüli gépek (Unlimited TT)
07 Kaszala Károly Triumph 600 500 kcm-en felüli gépek (Unlimited TT) – nem indult el
08 Urbach László AJS 499 500 kcm (Senior TT) – nem indult el
09 Kováts János Ariel 497 500 kcm (Senior TT)
10 Eöry László Dunelt 500 500 kcm (Senior TT)
11 Kovách Sándor Ariel 497 500 kcm (Senior TT)
12 Wellisch Pál Ariel 497 500 kcm (Senior TT)
13 Rupert Karner DSH JAP 497 500 kcm (Senior TT) – nem indult el
14 H.W. Collier Matchless 495 500 kcm (Senior TT)
15
 1. Mösalacher
Sunbeam 492 500 kcm (Senior TT)
16 Balázs László Sunbeam 492 500 kcm (Senior TT)
17 Deli Lajos Sunbeam 492 500 kcm (Senior TT)
18 Feledy Pál Norton 490 500 kcm (Senior TT)
19 Székely János Ariel 497 500 kcm (Senior TT) – nem indult el
20 ? HRD 488 500 kcm (Senior TT) – nem indult el
21 Thumsirn Ottó Ardie JAP 498 500 kcm (Senior TT)
22 Zamecsnik Gyula New Gerard 409 500 kcm (Senior TT) – nem indult el
23 Blaskovich Péter Enfield JAP 344 350 kcm (Junior TT) – nem indult el
24 Szilner József Chater Lea 348 350 kcm (Junior TT)
25 Hummel Endre Velocette 348 350 kcm (Junior TT)
26 Horthy István, ifj Nova Blackburne 348 350 kcm (Junior TT)
27 Urbach László AJS 349 350 kcm (Junior TT)
28 Meggyesy Zoltán Raleigh 348 350 kcm (Junior TT)
30 Haczek Anita BSA 348 350 kcm (Junior TT)
31 Zamecsnik Gyula New Gerard Blackburne 346 350 kcm (Junior TT)
32 Szász Károly AJS 349 350 kcm (Junior TT)
33 Grozdits Antal Sunbeam 346 350 kcm (Junior TT)
34 Putz Ottó Sunbeam 346 350 kcm (Junior TT)
35 Sabrnák Ottó Zenith JAP 344 350 kcm (Junior TT)
36 Jeney László FN 344 350 kcm (Junior TT)
37 Zamecsnik Tivadar Enfield JAP 344 350 kcm (Junior TT)
38 Kiss Béla James 342 350 kcm (Junior TT)
39 Stanzel Szilárd Rex Acme Blackburne 348 350 kcm (Junior TT) – nem indult el
40 Adorján Zsigmond Cotton Blackburne 248 250 kcm (Lightweight TT)
41 Joó Gyula Moto Guzzi 247 250 kcm (Lightweight TT)
42 Hild Károly Nova JAP 245 250 kcm (Lightweight TT)
43 Stanzel Gyula Rex Acme Blackburne 245 250 kcm (Lightweight TT)
44 Wéber Oszkár Méray JAP 245 175 kcm (Ultra-Lightweight TT)
45 Puch János Puch 174 175 kcm (Ultra-Lightweight TT)
46 Stanzel Szilárd Puch 174 175 kcm (Ultra-Lightweight TT)
47 Schüller László Nova Blackburne 174 175 kcm (Ultra-Lightweight TT)
48 Baumgarten László Sun Villiers 174 175 kcm (Ultra-Lightweight TT)
49 Zboray Ferenc Puch 174 175 kcm (Ultra-Lightweight TT)
50 Pajor Imre Puch 174 175 kcm (Ultra-Lightweight TT)
51 Zsótér Bertalan, dr Méray Blackburne 174 175 kcm (Ultra-Lightweight TT)
52
 1. Opawsky
DSH 175 kcm (Ultra-Lightweight TT) – nem indult el
53 Vicenty László Sun Villiers 174 175 kcm (Ultra-Lightweight TT)
54 Erdélyi Ferenc Méray Villiers 171 175 kcm (Ultra-Lightweight TT)

 

 

Touríst Trophy izgalmak nélkül.

A motorkerékpársport hívei nem  panaszkodhatnak,  mert  mint  mindig,  úgy  most is  ragyogóan  szép  idő  uralkodott.  A  zugligeti  starthelyhez már a kora reggeli  órákban  igen  szép  számú  közönség  vonult  ki, de  mégsem  annyi,  mint  például  a  múlt évben.  Ez  az  érdeklődés  megcsappanásának  kétségbevonhatatlan   bizonyítéka,  s valószínűen  annak  az  ellenérzésnek  tulajdonítható,  amely  az  utóbbi  években  egyes fegyelmezetlen  motorozók  túlkapásai  miatt a  közönségben  felgyülemlett.

A  népszerűség  visszaszerzése   nehezebb feladat  lesz,  mint  annak  elvesztése  volt.

Természetesen  jóval  tíz óra  előtt  künn volt  a  Királyi   Magyar   Automobil   Club egész  vezetősége,  az  élen Andrássy Sándor gróf elnökkel  és Szelnár Aladár  dr.  vezértitkárral. Ott  voltak Bláthy Ottó  Titusz, Belitska Sándor  varsói  magyar  követ, Pallavicini György  őrgróf, Déghy Ödön  dr., Kienast Ferenc  svájci  főkonzul, Haltenberger Samu, Szabó Lajos  miniszteri  tanácsos,  id. Krisztinkovich Béla, Nagy Gyula dr.  szakosztályi elnök, Schmidt Gyula dr. és sokan mások.

A pontban tiz órakor kezdődött verseny már az első körök után csalódást okozott s igen sokan, akik elsősorban a szenzációs izgalmakra érkeztek, csalódottan el is távoztak. Legkiválóbb matadoraink, akikre a magyar motorkerékpársport mindig oly büszkeséggel tekintett, sorra lemaradtak. Még soha annyi defektus nem érte a gépeket, mint tegnap. Az indult negyvennégy gép közül tizenkilenc (!) be sem fejezte az előirt túrát, s még Urbach László is csak úgy biztosította helyezését, hogy egy kilométeren át maga tolta be gépét a célvonalba. Pedig végül is a közönség már csak az ő győzelmében bizakodott, mert mindössze csak négy és fél perccel volt a végig vezető német Thumshirn mögött. A végzet azonban az ő gépét is utolérte, mert az utolsó körben történt bukásnál megsérült.

Lemaradtak összes favoritjaink: Feledy György dr., Wolfner András báró, Balázs László, ifj. Horthy István, de abba kellett hagyniok a küzdelmet az angol Collier-nek, az osztrák Putz Ottónak és igen sok elsőrangú versenyzőnek.

Érdeklődés csak az egyedüli női vezető, az osztrák Hutzek Anita iránt  mutatkozott, aki azonban kategóriájának jó klasszisú versenyzői ellen nem érvényesülhetett. Egyszer el is bukott, de nagy gyakorlottságát bizonyítva, alig néhány percnyi időveszteséggel folytatta útját.

A gyenge  átlagteljesítménynél  jobbat csak kevesen produkáltak.  Igen  jóknak bizonyultak  a  175 cm3-es kategóriában Puch János (Puch-gépen), a 250 cm3-esben Hild Károly (250 Nova-Jap), a 350 cm3- ben Urbach László (350 AIS), az 500 cinkben Ottó Thumshirn (500 Ardie Jap) és Bezsilla Nándor dr., akinek szép szereplése 680-as New-Imperial-Jap gépén meglepetést keltett.

A verseny eredményei egyébként a következők voltak:

A 175 cm3-es kategóriában.

Győztes: Puch János (Puch) 2 ó. 8 p. 59.73 mp. 2. Zsótér Bertalan dr. (Méray) 2 ó. 13 p. 16.77 mp. 3. Pajor Imre (Puch) 2. 5. 15 p. 22.4 mp.

Végig futottak: Vicenty László (Sun—Villiers) 2 ó. 18 p. 40.18 mp. Erdélyi Ferenc (Méray—Villiers) 2 ó. 47 p. 56.95 mp. Baumgarten László (Sun—Villiers) 2 ó. 49 p. 23.47 mp. Schuller László (Nova—Blackb.) 2 6. 52 p. 56.35 mp.

Kiállottak: Zbóray Ferenc (Puch) és Stanzell Szilárd (Puch).

A 250 cm3-es kategóriában.

Győztes: Hild Károly (Nova—JAP) 3. ó. 10 p. 40.83 mp. 2. Joó Gyula (Moto—Guzzi) 3 ó.

15 p. 9 mp.

Kiállottak:  Adorján Zsigmond  (Cotton-Blackb.), Slanzell Gyula (Rex—Acme—Blackb.) és Wéber Oszkár (Méray—JAP).

 

A 350 cm3-es kategóriában.

Győztes óvás alatt!

Győztes: Urbach László (AJS)  3 ó. 56 p. 24.26 mp. 2. Zamecsnik Tivadar (Royal-Enfield JAP) 4 ó. 1 p. 22.25 mp. 3. Hűmmel (Velocctte) 4 ó. 2 p. 33 mp.

Végig futottak: Kiss Béla (James) 4 6. 9 p. 8.05 mp. Meggyessy Zoltán (Raleigh) 4 6. 9 p. 16.72 mp. Halzek Anita (BSA) 4 6. 53 p. és Zamecsnik Gyula (New Gerrard—Blackb.)

Kiállítottak:  Szilner József  (Chater  Lea), Horthy István (Nova—Blackb.), Szász Károly (AJS), Putz Ottó  (Sunbeam), Sabrnák Ottó (Zenith—JAP) és Jeney László (F. N.)

Az 500 cm3-es kategóriában.

Győztes: Ottó Thamshirn (Ardie—JAP) 3 6. 36 p. 49.19 mp.

Végig futottak: Deli Lajos (Sunbeam) 4 ó. 13 p. 40.86 mp. Kovács János (Ariel) 4 6. 21 p. 59.49 mp. Kovács Sándor (Ariel) 4 ó. 27 p. 15.18 mp.  Székely János  (Ariel) és Eöry László (Dunelt).

Kiáltottak: Wellisch Pál  (Ariel),  H.  W. Collier (Matchless), Balázs László (Sunbeam) és Feledy Pál dr. (Norton).

Az 500 cm3-en felüli kategóriában.

Győztes óvás alatti

Győztes: Bezsilla Nándor dr. (677 New Imperial—JAP) 4 ó. 33 p. 2.23 mp. 2. Kovács Andor (750 Nova—Blackb.)

Végig futott: Pick Imre (532 Soott).

Kiáltottak: Wotfner László (600 Douglas), Paull József (588 Norton), Bauer József (508 Ariel).

A rendezés kifogástalan volt, a starteri tisztséget pedig Jakab Tivadar ny.  százados szokott pedantériájával töltötte be.

Reméljük, hogy versenyzőink az elmúlt vasárnap eseményeiből okulnak. A gépek hetvenöt százalékának defektusa nem lehet csupán a gépek szerkezetében rejlő hiba. Kissé több  gond és figyelem  s  az abszolút győzelem magyar névhez fűződött volna, a Tourist Trophy-serleg pedig nem vándorol a külföldre.

(Budapesti Hírlap, 1927.05.17)

 

dr Zsótér Bertalan bukása
dr Zsótér Bertalan bukása

 

Bővebb olvasnivaló és további fényképek:

1928

1928

1928start_zsoter

A Királyi Magyar Automobil Clubnak ma nagy napja van. Délelőtt tíz órakor kezdődik nemzetközi nyílt motorkerékpár versenye, amely három részből áll: mégpedig egy országúti, egy gyorsasági és egy körversenyből. Az immár ötödik magyar Tourist-Trophy startját Zugligetben, a Szarvas megállónál rendezték be. Az útvonal iránya: Zugligeti út, Fácán, Béla Király út, Vilma út, Mátyás király út, Tündérhegyi út, Szép Juhászné, Budakeszi út, villamos kocsiszín, Szarvas. Egy kör hossza körülbelül 125 km, a legnagyobb magasságkülönbség pedig körülbelül 340 m. A versenyő motorkerékpárokat öt osztályba sorozták, s mint igen ügyes újítást, elrendelték, hogy a résztvevők a kotelező védősisakon az egyes kategóriákat jelentő sisakhuzatokat tartoznak viselni:

így 175 cm3-ig (6 .) kék

175— 250 cm3-ig (A ) zöld,

250—350 cm3-ig (B ) rózsaszín,

350—500 cm3-ig (C ) vörös és

500 cm3 fele tt (D ) fehér sisakot.

 

A versenyzők vasárnap reggel fel tízig jelentkeznek a főstarternál s tőle kapják meg a startsorrendet és a még szükséges utasításokat.

A kötelekkel elzárt starthelyről az egyes osztályok csoportosan, egyszerre indíttatnak egy-egy perces időközökben. A segédstarter az indulásra sorra kerülő motorkerékpárokat egy-egy gépenkint kisorsolt startnégyszögre állítja. Innen a start járó motorral, helyből a fő starter jelére akként történik. Hogy a főstarter az indítózászlóval az osztálycsoportra mutat, a zászlót felemeli és lecsapja. Ez a startjel. Érdekes, hogy az a versenyző, aki tavaly osztálygyőztes volt, ha ugyanabban a kategóriában indul, sorsolás nélkül kerül az osztály élére.

Az előírt körpályát a hatodik osztály tízszer, az A -osztály 15-szor, a B, C, D-osztályok huszszor futják végig. Verseny közben javítás, alkatrészek cseréje csakis a gépen levő anyagokkal és alkatrészekkel, minden idegen segítség igénybevétele nélkül lehetséges. A verseny alatt a motorkerékpár más módon nem mozgatható, mint saját motorikus ereje, a vezető izomereje és természetes hatások által, mint például a nehézségi gyorsulás.

A startvonal egyszersmind a verseny célvonala is. A menetidő a célszalagon való áthaladásig tart.

Győztes vagy helyezett csak az lehet, aki a versenyt az osztálya számára megállapított és előírt standardidőn belül futja le. Ezek a következők:

 1. osztály: 2 óra 45 perc
 2. osztály: 3 óra 45 perc
 3. osztály: 4 óra 30 perc

C osztály: 4 óra 10 perc

 1. osztály: 4 óra 20 perc


Mivel a motorsportversenyek iránt az utóbbi időkben a közönség részéről rendkivul nagy érdeklődes nyilvánult meg, természetesen a KMAC vezetősége az útvonal mentén minden szükséges intézkedést megtett a verseny zavartalan lefolyása érdekében. Ennek ellenére e helyen is szükségesnek tartjuk figyelmeztetni a közönséget, hogy saját jól felfogott érdekében is sportszerűen viselkedjék s a verseny tartama alatt még csak meg se kísértse az úttest másik oldalára való átjutást, mert ezzel életét teheti kockára”.

(Budapesti Hírlap, 1928. május 20).

 

 

dr Zótér Bertalan a TT startjánál
dr Zsótér Bertalan a TT startjánál

 

01        Rostás István   Douglas           598       Unlimited TT 500 kcm-en felül

02        Horthy István, ifj.          Méray   598 JAP           Unlimited TT 500 kcm-en felül

03        Tima-Horváth István      Super X            737       Unlimited TT 500 kcm-en felül

04        Wellisch Sándor           Ariel     557 sv  Unlimited TT 500 kcm-en felül

05        Molnár Ferenc J.           Ariel     557 sv  Unlimited TT 500 kcm-en felül

06        Heincz Károly   H.K.     551       Unlimited TT 500 kcm-en felül

7          Feledy Pál, dr.  Norton  490       Szenior TT 500 kcm-ig

08        Gal Karl            BMW                Szenior TT 500 kcm-ig

09        Wéber Oszkár   Méray   496 JAP           Szenior TT 500 kcm-ig

10        Herber Williem Collier    Matchless                    Szenior TT 500 kcm-ig

11         Stelser Josef    BMW                Szenior TT 500 kcm-ig

12        Deli Lajos         Zenith               Szenior TT 500 kcm-ig

14        Bauer József    Ariel                 Szenior TT 500 kcm-ig

15        Wolfner László  Sunbeam                     Szenior TT 500 kcm-ig

16        Dragos Jenő    Rudge Whitworth                      Szenior TT 500 kcm-ig

17        Kovács Sándor Ariel                 Szenior TT 500 kcm-ig

18        Komlóssy Béla Gillet                Szenior TT 500 kcm-ig

19        Petrákovits Gyula         Gillet                Szenior TT 500 kcm-ig

20        Balázs Lászó    Sunbeam                     Szenior TT 500 kcm-ig

21        Nagy István      BSA                 Szenior TT 500 kcm-ig

22        Kálmán József  BSA                 Szenior TT 500 kcm-ig

23        Urbach László   AJS                 Junior TT 350 kcm-ig

24        Bökch László    Sunbeam                     Junior TT 350 kcm-ig

25        Hild Károly       Raleigh             Junior TT 350 kcm-ig

26        Bagdy Imre       Terrot               Junior TT 350 kcm-ig

27        Rupert Karner   DSH     348 Mag           Junior TT 350 kcm-ig

28        Meggyessy Zoltán        Velocette                      Junior TT 350 kcm-ig

29        Szilner József   Chater Lea                    Junior TT 350 kcm-ig

30        Zsótér Bertalan Méray   346 JAP           Junior TT 350 kcm-ig

31        Szilágyi Gyula   Chater Lea                    Junior TT 350 kcm-ig

32        Krizsanovits László       Raleight                       Junior TT 350 kcm-ig

33        Steuerer Rudolf            Velocette                      Junior TT 350 kcm-ig

34        Hummel Endre  Velocette                      Junior TT 350 kcm-ig

35        Rózsa Ignác     AJS                 Junior TT 350 kcm-ig

36        Sabrnák Oszkár            Velocette                      Junior TT 350 kcm-ig

37        Zamecsnik Tivadar        Enfield             Junior TT 350 kcm-ig

38        Kovács János  Velocette                      Junior TT 350 kcm-ig

39        Pesti János      Velocette                      Junior TT 350 kcm-ig

40        Asztalos Ferenc            Velocette                      Junior TT 350 kcm-ig

41        Zamecsnik Gyula          Motosacoche               Junior TT 350 kcm-ig

42        Winckler Hans   DKW                Lightweight TT 250 cm3-ig

43        Szentgyörgyi László     NSU     249       Lightweight TT 250 cm3-ig

44        Erdélyi Ferenc  Méray   249 Blackbune  Lightweight TT 250 cm3-ig

45        Burghardt István           P.M. Panther                 Lightweight TT 250 cm3-ig

46        Pápai István     Radco              Lightweight TT 250 cm3-ig

47        Blaskovich Ernő            Guzzi                Lightweight TT 250 cm3-ig

48        Szász Károly    AJS                 Lightweight TT 250 cm3-ig

49        Puch János      Puch                Ultralightweight TT 175 cm3-ig

50        Kiss Béla          James  172       Ultralightweight TT 175 cm3-ig

51        Pajor Imre         Puch    174 cm3           Ultralightweight TT 175 cm3-ig

52        Martinek Ferenc            Rex Acme         171       Ultralightweight TT 175 cm3-ig

53        Erdey Gyula     Rex Acme         171       Ultralightweight TT 175 cm3-ig

54        Lukavecz Ferenc           Rex Acme         171       Ultralightweight TT 175 cm3-ig

55        Friedrich Kurt    DKW    174 cm3           Ultralightweight TT 175 cm3-ig

76        Weber Oszkár   Méray               500 cm3-ig

 

 

 

„Verőfényes nyári reggel köszöntötte a magyar Tourist Trophy verseny napját. Már kilenc óra tájban kint volt mindenki, megindult a lázas munka a depók felállítására, a főnézőtéren rend, időmérő torony, hatalmas körjelző és eredményhirdető tábla. Külön sajtóemelvény… Csupán az eredményhirdetéssel volt baj, és bár a verseny délelőtt tízkor kezdődött, féltizenkettőig nem tűzték ki az eredménytáblákat. 47 versenyző állott starthoz.

A magyaroknak ez alkalommal igen heves küzdelmet kellett folytatniok a legkiválóbb külföldi bajnokokkal, s ha ennek ellenére csak egy győzelem siklott ki a mieink kezeből s három első dijat is meg tudtunk tartani, ez a magyar motorkerékpár-sport mindenképpen elismerésre méltó fejlődésének és nemzetközi mértéket megütő magas színvonalának tulajdonítható. Különösen büszkék lehetünk Balázs Lászlóra, aki Sunbeam-gépén rekordidő alatt futott s olyan önfeláldozásról és kitartásról tett tanubizonyságot, amelyért méltán megilleti a „nap hőse” elnevezés.

Sajnalatos azonban az a sok baleset, aminőhoz hasonló nagy számban bukások az eddigi Tourist Trophykon eddig alig fordult elő. Puch, Urbach, Wolfner, Hűd, Gall (kétszer is), sőt az abszolut győztes Balázs is sorra buknak, szóval a legjobbak és legkiválóbbak, ami egymagában is eléggé bizonyitja, hogy itt nem a versenyzők tudása, tapasztalata, sem pedig a gépek minősége, hanem csakis az utak alkalmatlan voltában kell az előfordult kisebb-nagyobb szerencsétlensegek okát keresnünk. Különösen súlyosnak bizonyult a motorkerékpár-vezetők egyik legkiválóbbjának, az osztrák Karner-nek zuhanása, aki jóval száz kilométeren felüli sebességgel száguldva, villatörés következtében hatalmas ívben fordult le hirtelen sebességet vesztett gépéről.

[Karner néhány nappal később belehalt sérüléseibe. Emléktáblájáról ITT és ITT olvashat]

6 osztaly 175 cm3, 10 kör. 1. Friedrich Kurt (ADAC) DKW gépen, idő 2 óra 0 p. 49.77 mp. Az eredmény osztályrekord

A osztály 250 ccm.-ig 15 kör. Osztálygyőztes Burghardt Istvan (BSE) Panther gépen, idő 3:06:48.15. Osztalyrekord,

 1. osztály 350 ccm.-ig 20 kör. Osztálygyőztes. Zamecsnik Tivadar Royal Enfield gépen, idő 3:53:04.81. Osztályrekord
 2. osztály 500 ccm.-ig 20 kor. Osztálygyőztes: Balázs László (KMAC) Sunbeam.gépen, idő 3:31:14.28. Nyerte a TT-serleget, aranyplakettet és babérkoszorút. Osztályrekord, a nap legjobb ideje.
 3. osztály 500 ccm.-en felül 20 kör. Helyezett nincs, minthogy standard időn belül egyik induló sem fejezte be a versenyt. A legjobb kört futotta ifj. Horthy István Méray-gépen, idő 11 perc 00.53 mp az első körben.

(Nemzeti Sport, 1928. május 21 és Budapesti Hírlap, 1928. május 22)

 

Bővebb olvasnivaló és további fényképek

1929

 

„Nemcsak szakkörökben, hanem a motorsport laikus barátai között is páratlan nagy az érdeklődés a vasárnapi T. T. verseny iránt, ami főleg annak tudható be, hogy a verseny minden egyes kategóriájában a külföld jeles képviselői veszik fel a küzdelmet a legjobb hazai versenyzők ellen. Angol, belga, német, osztrák és olasz motorosok neveztek az idei T. T. versenyre s már valamennyien itt is vannak Budapesten. A szombati tréningnapot teljesen elmosta a zuhogó eső s épen ezért a nedves, csúszós pályán nem is lehet rekord- teljesitményt várni a versenyzőktől, pedig a pénteki tréning-idők alapján valamennyi csoportban esedékes volt a rekordjavitás. A verseny pontosan 10 órakor kezdődik”

(Pesti Hírlap, 1929.május 5)

 

 

 

1          Kurt Friedrich    DKW                175 cm3-ig

2          Balogh Miklós  AKD                 175 cm3-ig

3          Rostás István   AKD                 175 cm3-ig

4          Kupsza Gábor  AKD                 175 cm3-ig

5          Kiss Béla          James  Villiers  175 cm3-ig

6          Zsótér Bertalan, dr        Méray   Blackburne       175 cm3-ig

21        Deli Lajos         Radco              250 cm3-ig

22        Erdélyi Ferenc  Méray               250 cm3-ig

23        Mario Ghersi     Moto Guzzi                   250 cm3-ig

24        Pajor Imre         AJS                 250 cm3-ig

25        Arthur Geiss     DKW                250 cm3-ig

26        Bauer József    Ariel                 250 cm3-ig

27        Hummel Endre  OK Supreme                250 cm3-ig

28        F.L. Taylor (GB) OK Supreme                250 cm3-ig

29        Hild Károly       OK Supreme                250 cm3-ig

41        Zamecsnik Tivadar        Motosacoche               350 cm3-ig

42        Münz Árpád      Humber                        350 cm3-ig

43        Urbach László   AJS                 350 cm3-ig

44        G.E. Himing (GB)          Zenith   JAP      350 cm3-ig

45        Rudi Ecker (D)  Standard          MAG    350 cm3-ig

46        Sabrnák Oszkár            Velocette                      350 cm3-ig

47        Sabrnák Ottó    Velocette                      350 cm3-ig

48        Meggyessy Zoltán        Velocette                      350 cm3-ig

49        Kovács János  Velocette                      350 cm3-ig

50        Michael Gayer (A)         Méray   JAP      350 cm3-ig

51        Szilner József   Chater Lea                    350 cm3-ig

52        Palkovics János           Calthorpe                     350 cm3-ig

53        Klemenis F. Géza          Calthorpe                     350 cm3-ig

61        Balázs László   Sunbeam                     500 cm3-ig

62        Burghardt István           PM Panther                  500 cm3-ig

63        Leonard Hardy (B)        FN                   500 cm3-ig

64        Leon Pondant (B)         FN                   500 cm3-ig

65        Josef Gmelch (D)         DKW                500 cm3-ig

66        Josef Klein (D) DKW                500 cm3-ig

67        Steurer Rudolf BMW                500 cm3-ig

68        „Oilter” (álnév)   Moto Guzzi                   500 cm3-ig

69        Bátya János     FN                   500 cm3-ig

70        Feledy Pál, dr   Sunbeam                     500 cm3-ig

71        H.W. Collier      Matchless                    500 cm3-ig

72        Kozma Endre    Matchless                    500 cm3-ig

73        Hóra Nándor     Rudge              500 cm3-ig

74        Karl Gall (A)      Standard                      500 cm3-ig

75        Komlóssy Béla Sarolea            500 cm3-ig

 

Ami után évek óta annyira vágyodtunk, íme beteljesedett — a motorkerékpárok Tourist Trophy versenye végre nálunk is komolyan nemzetközi jellegű volt, s a legkiválóbb olasz, angol, belga, német es osztrák matadorokat láthattuk vendégül. Amily örömteljes jelenségnek tekinthető ez idegenforgalmi szempontból, éppen olyan szomorúságot keltő a magyar és külföldi erők összemérésének eredménye. A bajnoki címet mind a négy kategóriában a külföldiek vitték el, sőt egyes kategóriákban a magyarok még csak helyezéshez sem jutottak, s ahol szóhoz jutottak, ott is bizony csak gyenge idővel. E tekintben csupán a Méray-gép szereplése nyújt vigasztalást, amely  350 cm3-es kategóriában csak két perc öt másodperccel ért el az első helyezettnél kedvezőtlenebb eredményt.

A második vigasztaló mozzanat Meggyessy Zoltánnak köszönhető, aki Velocette-gépén a 350 cm3-es kategóriában a nap leggyorsabb körét futotta 10 perc 10 mp. alatt. Három kategóriában a német versenyzők győztek a kiváló teljesítményükkel nagy feltűnést keltő DKW-motorokon, egy kategóriában pedig az angolok Zenith-Jap-motoron. Győzelmeik főlényesek voltak, s arra mutatnak, hogy a magyar versenyzőknek meg ugyancsak sok munkát kell végezniök, amíg nyomukba jutnak.

Az útvonal a szombati esőzés folytán eleinte rendkívül csúszós volt, s csak később szikkadt fel a sár. Valóban a csodával határos, hogy nem történt semmiféle komolyabb baleset. Ha azonban valamelyik géppel  baj történt volna, úgy annak következményei kiszámíthatatlanok, mert a legalább is húszezer főre becsülhető közönség néhol az útvonalat majdnem teljesen elzárta, úgyhogy a versenyző a tümegek sorfala kozott alig tudott áttörni. A közönségnek ez a teljesen sportszerűtlen viselkedése, az abszolút fegyelemhez szokott külföldiekben nem kelthetett valami jó benyomast.

Ezért és az út helyenként rossz voltáért az eredmények sem voltak valami kiválóak s az átlagon alul maradtak.

A részletes eredmények a következők:

175 kcm.-ig: 1. Friedrich Kurt (DKW) 2 ó. 17 p. 43 mp. 2. Kupsza Gabor (AKD) 2 ó. 42 p. 38 mp. 3. Kiss Béla (James) 3 o. 11 p. 14 mp.

250 kcm.-ig: 1. Geiss A. (DKW) 2 ó. 54 p. 10 mp. 2. Hild Károly (OK Supreme) 2 ó. 54 p. 28 mp. 3. Hummel Endre (OK) 3 o. 00 p. 58 mp.

350 kcm.-ig: 1. Heiming G. E. (Zenith-Jap) 3 ó. 52 p. 19 mp. 2. Gayer M. (Méray) 3 o. 54 p. 24 mp. 3. Meggyessy Zoltán (Velocette) 4 ó. 10 p. 59 mp.

500 kcm.-ig: 1. Klein J. (DKW) 3 ó. 46 p. 03 mp. Ez volt a nap legjobb ideje.

(Budapesti Hírlap, 1929. május 7)

 

1930

02        Weyres Paul     Harley Davidson                       Szenior TT 500 kcm-ig

03        Bauer József    Norton              Szenior TT 500 kcm-ig

04        Wéber Oszkár   Méray               Szenior TT 500 kcm-ig

06        Magyar Sándor Ariel                 Szenior TT 500 kcm-ig

07        Winckler Hans   DKW                Szenior TT 500 kcm-ig

08        Klein Josef       DKW                Szenior TT 500 kcm-ig

09        Hóra Nándor, ifj.           Rudge              Szenior TT 500 kcm-ig

10        Meggyessy Zoltán        BMW                Szenior TT 500 kcm-ig

11         Deli Lajos         Radco              Szenior TT 500 kcm-ig

20        Kesjár János    Chater Lea                    Junior TT 350 kcm-ig

21        Davenport L.H. AJS                 Junior TT 350 kcm-ig

22        Valentinyi Károly           Chater Lea                    Junior TT 350 kcm-ig

23        Kremm József  Velocette                      Junior TT 350 kcm-ig

24        Bajcsi József    Chater Lea                    Junior TT 350 kcm-ig

25        Fejér Domokos, ifj.       AJS                 Junior TT 350 kcm-ig

28        Torelli Paul        Motosacoche               Junior TT 350 kcm-ig

29        Seffer Ferenc   Sunbeam                     Junior TT 350 kcm-ig

30        Sabrnák Oszkár            Velocette                      Junior TT 350 kcm-ig

31        Kovács János  Calthorpe                     Junior TT 350 kcm-ig

32        Vincze Pál        Rex Acme                    Junior TT 350 kcm-ig

33        Puhony Nándor Calthorpe                     Junior TT 350 kcm-ig

34        Zamecsnik Tivadar        Motosacoche               Junior TT 350 kcm-ig

35        Kiss László       Standard                      Junior TT 350 kcm-ig

36        Melichar Willy   Sunbeam                     Junior TT 350 kcm-ig

41        Bekecs Sándor Méray               Lightweight TT 250 cm3-ig

42        Pártos Károly   Radco              Lightweight TT 250 cm3-ig

43        Zsótér Bertalan Méray               Lightweight TT 250 cm3-ig

44        Kiss László       Puch                Lightweight TT 250 cm3-ig

46        Nott György     DKW                Lightweight TT 250 cm3-ig

47        Erdélyi Ferenc  DKW                Lightweight TT 250 cm3-ig

50        Rátky Ede        DKW                Ultralightweight TT 175 cm3-ig

51        Pálinkás Győző            Méray               Ultralightweight TT 175 cm3-ig

52        Mese Gyula      DKW                Ultralightweight TT 175 cm3-ig

53        Lukavecz Ferenc           Francis-Barnett             Ultralightweight TT 175 cm3-ig

54        Zbóray Ferenc  DKW                Ultralightweight TT 175 cm3-ig

55        Komlóssy Béla Monet-Goyon               Ultralightweight TT 175 cm3-ig

 

A legjelentősebb magyar motorkerékpárversenyt, a Tourist Trophyt vasárnap hetedízben bonyolították le az európai T. T. pályáknak talán legnehezebbikén, a zugligeti pályán. Ezúttal is pompás nemzetközi mezőny

állt a starthoz, úgy, hogy ez ezrekremenő közönség sportélvezete előre is biztosítva volt.

Amit ígért a verseny, be is tartotta: a leggyorsabb tempójú küzdelem volt az összes eddigi versenyek között. Ehhez a tényhez a versenyzők kiváló klasszisán kívül kétségtelenül hozzájárult az a tény, hogy a zugligeti út legnagyobb része pompás állapotban volt és így 120—130 kilométeres sebességekre adott alkalmat, amilyenekre tavaly a hepe-hupás talajon gondolni sem lehetett. A magyar versenyzők gárdája nagy tehetségeket mutatott be a tegnapi versenyen. Lukavetz a 175-ös kategória győztese, a remek versenyt futó Meggyessy, a tehetséges kecskeméti Masa Gyula és Hóra oly kvalitásokkal rendelkeznek, hogy abban az esetben, ha valóban elsőrendű speciálgépet adnak alájuk, bármely konkurrenciában helytállhatnak.

A verseny a 31 versenyző együttes startjával kezdődött. A csoportból csakhamar kivált Winkler, Klein és Meggyessy, akik erős tempóban vezették a mezőnyt. Meggyessy körről-körre javította pozícióját, míg a nyolcadik körben sikerült az élre kerülnie. Hatalmas küzdelem fejlődött ki Meggyessy és Klein között, amelybe később Winkler is beleszólt. Sajnos a verseny befejezése előtt három körrel Meggyessy motorjával baj történt, s ettől kezdődően folytonosan gépe hibáival küzdött, s végül a harmadik helyre szorult Winkler mögött, aki az utolsó körökben Kleint is legyőzte. A 250-es kategóriában a magyar Erdélyi és Zsotér tüntették ki magukat pompás menéseikkel, míg a 350-es kategóriában az angol Davenport nagy biztonsággal győzött az osztrák Melichár előtt. A verseny részletes eredménye a következő:

 • 175 kcm.-ig (Táv: 12 kör, cca km.) : Eddigi legjobb eredmény 1928-ban Friedrich Kurt (DKW) 2 6. 49 p. 77 mp. 1. Lukavetz Ferenc (Francis Bamett) 2 ó. 20 p. 25.5 mp. 2. Massa Gyula (DKW) 2 ó. 22 p. 58 mp.
 • 250 kcm.-ig (Táv: 17 kör, cca 215 km.) Eddigi legjobb eredmény 1929-ben Artur Geiss (DKW) 2 ó 54 p. 10 mp. 1. Erdélyi Ferenc (DKW) 3 ó 29 p. 15.60 mp. 30.6. Leggyorsabb kör: Zsótér Bertalan 11 p. 14 mp.
 • 350 kcm.-ig (Táv: 12 kör, cca km:. 1. Davenport L. H. (AJS) 3 óra 30 perc 50.48 mp. Osztály-rekord
 • 500 kcm.-ig (Táv: 20 kör, cca 250 km.): Eddigi legjobb eredmény 1928-ban Balázs László

(Sunbeam) 3 ó. 31 p. 14 mp. 1. H. Winkler (DKW) 3 ó 25 p. 06 mp. 2. Josef Klein (DKW)

3 ó. 25 p. 49 mp. 3. Meggyesy Zoltán (BMW) 3 ó. 45 p. 29 mp. Leggyorsabb kör: H. Winkler

9 p. 28.15 mp.

 

1931

A Királyi Magyar Automobil Club vasárnap délelőtt [május 17-én] rendezte a Svábhegy oldalában a VII. Magyar Tourist Trophy-t. A közönség tízezrei övezték a mintegy 12,5 kilométeres útvonalat, amely zárt kört alkotott. A versenyt négy kategóriában futották, de az összes gépeket egyszerre indították. A 175 cm3-s kategriában öt, a 250 cm3-es kategóriában tíz, a 350 cm3-es kategóriában 10 és az 500 cm-es kategóriában 6 gép indult. A külföldi színek ezúttal gyengébben voltak képviselve.

A 175-ös gépek az útvonalat 12-szer, a 250-esek 17-szer, a 350-es es 500-as gépek pedig 20-szor tettek meg. Verseny közben a gépek javítását, alkatrészek cseréjét kizáróan a gépen vitt anyaggal egyedül végezhette a versenyző. Üzemanyagot csak a Zugligeti-úton, a Szarvas-tér előtti egyenes baloldalán felállított „deponál” pótolhatta a versenyző.

Minden kategóriában nagy küzdelem volt. Az abszolút helyezésért izgalmas küzdelmet vívott a verseny első felében Zamecsnik (350 cm3-es Velocette) és Komlósy (500 cm3-es Rudge). A 11. körben Komlósy gépének sebességváltója meglazult és fokozatosan visszaesett, helyét azonban Kozma foglalta el, aki egy ideig nagy harcot vívott Zamecsnikkel, majd körről-körre valamivel növelve előnyét, biztosan győzött.

Eredmények

175 cm3-es kategoriaban (12 kör, 150 km.), győztes Zboray Ferenc (BSE) DKW 2 óra, 25 p. 54.62 mp.

350 ecm-es kategoria (17 kör, 215 km.), győztes Kiss Lászlo (HAC) Puch 3 ó. 06 p, 36.47 mp. (Uj osztályrekord.)

350 ccm-es kategoria (20 kör, .250 km.) győztes Zamecsnik Tivadar (TTC) Velocette 3 ó. 24 p. 03.47 mp. Uj osztályrekord.

500 ccm-es kategoria (20 kör, 250 km.) győztes: Kozma Endre (BBTE) AJS 3 óra. 20 p. 22.98 mp. Uj osztály es útvonal rekord”. (Budapesti Hírlap, 1931. május 19) Ez volt az első Tourist Trophy 1925. óta, amelyen az összes kategóriákban magyarok győztek.

 

1932

„A  TTC  rendezi  az  idei  Tourist-Trophyt.  A  TTC  vezetősége  elhatározta,  hogy  vállalkozik  az idei Tourist  Trophy  megrendezésére,  ha arra megfelelő  pályát talál, mert az eddigi  pálya,  a  Budakeszi  út,  életveszélyes  útszakaszai  miatt,  erre  alkalmatlan” (Budapesti Hírlap, 1932. április 10)

 

“Sporteseményekben az 1932. év mögötte marad az előző éveknek” (Jelentés a KMAC 1932. évi működéséről).

 

 

 

A fényképek és az adatok forrása: Arcanum, Hungaricana, Országos Széchenyi Könyvtár, Holló Krisztina, a Zsótér-család, Farnadi Zsolt.

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Küldd el barátaidnak!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük